Budova staré radnice


Byla postavena roku 1433 jako nová městská radnice. Ve sklepních prostorách bývaly uloženy obecní peníze, originály městských privilegií, korouhev, pečetě a zbroj. Od roku 1615 bylo v zadní části vězení. Roku 1848 se budova stala sídlem okresního soudu a pro jeho potřeby byla postavena v zadní části parcely nová věznice. Z té doby pochází rakouská orlice v průčelí, jedna z mála zachovaných v Čechách. Okresní soud tu působil až do roku 1959. Poté v budově krátce sídlila knihovna i projekční firma, od konce 80. let byla budova prázdná. Dne 6.9.2014 bylo ve zrekonstruované budově otevřeno Muzeum českého karosářství, v prostorách sídlí také Městská Galerie a Turistické informační centrum.