Okresní dům


Bývalý okresní důmSídlo bývalého vysokomýtského okresu bylo vystavěno roku 1902 na náměstí Přemysla Otakara II. Slavnostní sál  sloužil jednak jako sál pro zasedání okresního zastupitelstva a jednak jako výstavní prostor. Je neorenesančně dekorován a vyzdoben secesními nástěnnými malbami Jana Doubka. Na pěti jeho lunetách jsou zachyceny výjevy z minulosti Vysokomýtského okresu.