Husův sbor


Husuv sborModerní chrámová architektura z r. 1937 navazující svým výrazem na českou architekturu 20. let. V průčelí předstupuje před štítem plochá věžovitá část zakončená kalichem s dvojitým křížem.