Spišská Belá


erb-261x300pngMěsto Spišská Belá leží na Slovensku v Prešovském kraji v podtatranské oblasti, která se nazývá Spiš. Źije v něm přibližně 6,5 tisíce obyvatel. První dochovaná písemná zmínka o Spišské Belé pochází z roku 1263. Vznik Spišské Belé souvisí s příchodem německých kolonistů podobně, jako tomu bylo v Čechách za Přemysla Otakara II., který pozval německé kolonisty, aby osídlili řídce obydlené oblasti. Spišská Belá byla jedním ze spišských německých měst, která získala v roce 1271 městská privilegia od uherského krále Štěpána V. Ve městě a okolí se tradičně dařilo zemědělství a řemeslům. S rozvojem města je spojena výstavba významných budov, jako je například kostel sv. Antonína Poustevníka ze 13. století i radnice, fara a zvonice z 16. století.

Od roku 2005 je historické centrum města památkovou zónou. V sedmdesátých letech minulého století byla ke Spišské Belé připojená obec Strážky, ve které stojí renesanční zámek, zvonice a gotický kostel, které patří mezi slovenské národní kulturní památky. V zámku byla v devadesátých letech zřízena expozice Slovenské národní galerie. Mezi významné belianské rodáky patří například univerzitní profesor, matematik, fyzik a vynálezce zdokonalené fotografické optiky Jozef Maximilián Petzval (1807-1891). Po roce 1989 byly městu vráceny rozsáhlé lesy a historické pozemky v Belianskych Tatrách, o které město přišlo v 50. letech. Spišská Belá zaznamenala v posledním desetiletí velký rozmach a zaměřila se rovněž na propagaci města a okolí jako zajímavého turistického cíle.

 

Na svém zasedání 14. prosince 2016 schválilo vysokomýtské zastupitelstvo partnerskou smlouvu se slovenskou Spišskou Belou. Belianští zastupitelé měli svoje zasedání dříve, a tak smlouvu schválili už 13. října. K slavnostnímu podpisu smlouvy došlo 3. června 2017 v rámci městských slavností Dny města Spišská Belá. Podepsali ji starosta města Vysokého Mýta František Jiraský a primátor města Spišská Belá Štefan Bieľak  První komunikace mezi představiteli obou měst začala po návštěvě primátora Spišské Belé JUDr. Štefana Bieľaka, který v září 2015 zavítal do Vysokého Mýta s delegací Prešovského kraje v rámci oficiální návštěvy Pardubického kraje. V únoru 2016 přijela do Vysokého Mýta na pozvání starosty Ing. Františka Jiraského delegace Spišské Belé a následně v květnu vycestovali zdejší radní do Spišské Belé. V průběhu těchto setkání se vedení obou měst shodla na potřebnosti a důležitosti spolupráce. Současně se shodla, že zastupitelstvům Spišské Belé a Vysokého Mýta předloží ke schválení smlouvu o partnerství a spolupráci.

Webové stránky Spišské Belé na http://spisskabela.sk/