Vraclav


vraclavObec Vraclav leží v romantickém údolí severo - východně od Vysokého Mýta a nachází se zde barokní památkový areál - expozice Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Expozice tvoří budova lázní a kostel sv. Mikuláše. Pramen vody, prýštící při patě ostrohu bývalého přemyslovského hradiště, získal počátkem 17. st. proslulost jako zdroj léčivé síly. Nejdříve byla nad pramenem vybudována prostá kaple a zřízena poustevna (tzv. fráterka). V letech 1711 - 1719 byly vybudovány lázně s koupelnami. V letech 1724 - 1730 byl na místě kaple postaven kostel sv. Mikuláše. Autorem stavby, která je příkladem čistého baroka, je pražský architekt C. A. Canevalle. Již na konci 18. století nastal úpadek lázní, který se v průběhu staletí stupňoval. Teprve v letech 1976 - 1986 došlo k náročné rekonstrukci všech objektů v areálu a byly zde zřízeny expoziční prostory. V kostele sv. Mikuláše je umístěn soubor unikátních barokních plastik, které pocházejí z Křížové cesty vedoucí od východočeského města Králík ke klášteru v Hedči. Dřevěné, polychromované plastiky v mírně nadživotní velikosti byly vytvořeny kolem roku 1740 anonymním tvůrcem. Toto dílo prvořadé umělecké kvality je řazeno na úroveň vrcholných prací barokních sochařů M. Brauna a F. M. Brokofa.
 
http://muzeum-myto.cz/4-expozice.php?menu=areal-vraclav&stranka=areal-vraclav