Košumberk


koumberk

Hrad na skále nad údolím řeky Novohradky byl postaven kolem 1300, později renesančně upraven a přistavěna dvě nová křídla, renesanční budova purkrabství, byl obehnán lichoběžníkovým opevněním s válcovými baštami. Hrad byl v majetku rodu Slavatů a od roku 1684 v rukou hradeckých jezuitů. Hostinec Pod linduší byl dříve panským pivovarem vařícím výborné černé pivo.

Nenechte si uniknout prohlídku místního muzea v purkrabství a lapidáriu - prohlídka začíná v prostoru u hradních zdí, u kterých jste seznámeni s historií objektu. Poté směřujete do budovy purkrabství. Již na první pohled je zřejmé, že ani tuto budovu neminula doba renesance. Svědčí o tom nejen letopočet umístěný na bráně při vchodu do purkrabství (1544), ale dodnes zřetelně zachovaná psaníčková sgrafita, které pokrývá celou přední stěnu purkrabství. Prozatím je přístupné návštěvníkům jen první patro budovy s expozicí přibližující dějiny hradu, současně expozice informuje i o dějinách Luže. Na stěnách visí portréty dřívějších vlastníků hradu, především Slavatů, kteří vlastnili hrad tři století a velkou měrou se zasloužili o jeho rozvoj. Největší z místností dostala název po již zmiňovaném rodu „Slavatovský sál“, dnes slouží nejen jako expozice o minulosti slavné rodiny, ale město Luže ho využívá ke svatbám.

 

http://www.kosumberk.cz/